Subscribe to:

O nás

​Mamodiagnostické centrum Beroun je zdravotnické zařízení specializované na komplexní diagnostiku onemocnění prsu. Je akreditováno i pro provádění mamografického screeningu a patří mezi nejlepší centra tohoto druhu u nás. Má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami, poskytuje však i nadstandardní péči hrazenou mimo systém zdravotního pojištění.

Objednací doby jsou velmi krátké, zpravidla nejsou delší než dva týdny. Pro ženy, které nemohou přijít ve všední den, jsou organizovány pravidelné sobotní směny. 

Centrum je vybaveno jako první v České republice unikátním americkým plně digitálním mamografickým přístrojem, zařízením pro hodnocení mamografických snímků počítačem (CAD), softwarem pro on-line hodnocení dávky a další novou nejmodernější technikou, která splňuje nejnáročnější požadavky na provádění vyšetření prsu.

Lékaři a ostatní pracovníci jsou považováni za špičkové odborníky v mamodiagnostice. Centrum je výukovým pracovištěm v dalším vzdělávání zdravotnických pracovníků.

 


Prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., vedoucí lékař centra, je jednou z vůdčích osobností diagnostiky onemocnění prsu u nás a v Evropě. Působí mimo jiné jako předseda Komise odborníků pro mamární diagnostiku ČLS JEP, místopředseda Asociace mamodiagnostiků ČR a odborný garant mamografického preventivního programu Ministerstva zdravotnictví ČR.